Vodafone

Jak nastavit číslo hlasové schránky

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

V hlasové schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud hovor nemůžete přijmout. Pokud si uložíte číslo hlasové schránky, budete k ní mít jednodušší přístup přímo z oznámení o nových hlasových zprávách. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí.

1. V menu najděte „Hlasová pošta“:

  • Stiskněte ikonu Volat.
  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Hlasová pošta.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

  • Stiskněte pole pod Přístupové číslo.
  • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte Enter.

3. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.