Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Obrázky“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva, a otevřete tak hlavní menu.
 • Stiskněte Obrázky.

2. Vyberte soubor:

 • Stiskněte Alba.
 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte a podržte soubor.
 • Stiskněte ikonu Sdílet.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte Bluetooth.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních volitelné heslo.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo, a stiskněte Ano.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru a vraťte se na úvodní stránku.