Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

BlackBerry - Q10 (BlackBerry 10)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Síťová připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Upravte přístupový bod:

  • Stiskněte ikonu Nastavení.

3. Zadejte název APN:

  • Stiskněte pole pod Název příst. bodu (APN) a zadejte internet

4. Uložte datové spojení:

  • Stiskněte Uložit.

5. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.