Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Přijímané hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde volající může zanechat vzkaz, pokud hovor nepřijmete. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí.

1. V menu najděte „Předávání hovorů“:

 • Stiskněte Přijmout hovor.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Předávání hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob přesměrování:

Pokud hlasovou schránku nechcete používat, přesměrování hovorů deaktivujte.
 • Najděte seznam možností vedle Předávání hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte jednu z následujících možností přesměrování:
 • Vždy, pokračujte bodem 2a.
 • Přizpůsobit, pokračujte bodem 2b.
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

2a - "Vždy":

 • Najděte seznam možností vedle Předat dál všechny hovory a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte +420608989898 a stiskněte tlačítko Navigace.

2b - "Přizpůsobit":

 • Označte seznam možností vedle Pokud je obsazeno, Pokud nebyl přijat nebo Pokud je nedosažitelný a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte +420608989898 a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Aktivujte přesměrování:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Do sítě je zaslán požadavek změnit nastavení.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.