Vodafone

Jak zvolit síť v zahraničí či pohraničí

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například při roamingu. Pozor: Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Sítě a připojení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Mobilní síť a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Najděte seznam možností vedle Režim výběru sítě a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Vyberte Ručně a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vyhledat dostupné sítě a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Označte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Vyberte Automatický a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se telefon nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.