Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Média“:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Vyberte Média a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte soubor:

 • Označte Hudba, Obrázky nebo Videa a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Přejděte do požadované složky.
 • Označte soubor a stiskněte tlačítko Menu.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Vyberte Odeslat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak vybrat Ano a stisknout tlačítko Navigace.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.

Soubory můžete odeslat jen do těch zařízení, s kterými je telefon spárován.
 • Označte požadované zařízení Bluetooth nebo Párovat zařízení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud vyberete Párovat zařízení:
 • Označte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo.
 • Vyberte Ano a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Potvrďte přenos na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.