Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Upozornění: Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Správa připojení“:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Vyberte Správa připojení a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte Wi-Fi:

 • Vyberte Wi-Fi a stisknutím tlačítka Navigace Wi-Fi aktivujte nebo deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je Wi-Fi aktivována.

3. Zvolte požadovanou síť:

 • Vyberte Síť Wi-Fi a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Označte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
 • Vyberte Připojit a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.