Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
  • Vyberte Správa připojení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Sítě a připojení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Mobilní síť a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Najděte seznam možností vedle Při roamingu a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.