Vodafone

Jak zvolit síť

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například v roamingu. Pozor: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Mobilní síť “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Mobilní síť a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

Pokud se ocitnete mimo dosah zvolené sítě, nebude váš telefon fungovat.
 • Najděte seznam možností vedle Režim výběru sítě a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Ručně a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud je telefon již nastaven na ruční vyhledávání sítě:
 • Vyberte Vyhledávání dostupných sítí a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Telefon začne vyhledávat dostupné sítě a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Označte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vybrat síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Najděte seznam možností vedle Režim výběru sítě a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Automaticky a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.