Vodafone

Jak nastavit SMS

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Zpráva SMS“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zpráva SMS a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Vyberte seznam možností vedle Zprávy o doručení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zvolte dobu platnosti:

 • Najděte seznam možností vedle Doba platnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Maximální a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Zvolte typ zprávy:

 • Najděte seznam možností vedle Odesláno jako a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Text a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Vyberte pole vedle Servisní středisko a zadejte +420 608 005 681.

6. Zvolte datový nosič:

 • Vyberte seznam možností pod Síť pro odeslání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte CS a stiskněte tlačítko Navigace.

7. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.