Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání hovorů “:

  • Stiskněte Přijmout hovor.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Čekání hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Vyberte seznam možností vedle Čekání hovorů je aktivováno a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Ne nebo Ano a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Uložte a dokončete:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.