Vodafone

Jak nastavit MMS

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Telefon automaticky obdrží všechna nastavení potřebná pro připojení k internetu. Stačí mít aktivované datové spojení a aktivní službu BlackBerry Internet Service.

1. Aktivujte BlackBerry Internet Service:

2. V menu najděte „Textové zprávy“:

Pokud nenajdete Zprávy na úvodní stránce, stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Stiskněte Zprávy.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Možnosti.
 • Stiskněte Textové zprávy.

3. Zvolte nastavení pro přijímání MMS:

Pokud vyberete Vždy, obdržíte všechny MMS.
Pokud vyberete Nikdy, neobdržíte žádné MMS.
Pokud vyberete Pouze domů, obdržíte MMS, jen pokud se budete nacházet v dosahu domácí sítě.
 • Stiskněte seznam možností vedle Multimediální příjem.
 • Stiskněte Vždy.

4. Zvolte nastavení pro automatický příjem:

 • Stiskněte seznam možností vedle Automatické vyhledávání.
 • Stiskněte Vždy.

5. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše MMS doručena. Předpokladem je, že příjemce má aktivováno zasílání zpráv o doručení.
 • Stisknutím Povolit potvrzení o doručení potvrzení o doručení aktivujete nebo deaktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je potvrzení o doručení aktivováno.

6. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Uložit.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.