Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „SIM karta“:

  • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
  • Stiskněte Možnosti.
  • Stiskněte Zařízení.
  • Stiskněte Rozšířená nastavení systému.
  • Stiskněte SIM karta.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Aktivovat zabezpečení nebo Deaktivovat zabezpečení (podle aktuálního nastavení).
  • Zadejte PIN kód a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.