Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: Své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Nastavení při hovoru“:

  • Stiskněte Přijmout hovor.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Možnosti.
  • Stiskněte Nastavení při hovoru.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stiskněte seznam možností vedle Omezit moji identitu.
  • Stiskněte Vždy nebo Nikdy.

3. Uložte a dokončete:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Uložit.
  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.