Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a zařízením

ASUS - Nexus 7 (Android 4.1.2)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí zařízení. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo zařízení. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Importovat/Exportovat“:

  • Stiskněte ikonu Aplikací.
  • Stiskněte Lidé.
  • Stiskněte Ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Importovat/Exportovat.

Kopírujte kontakty ze SIM karty do paměti zařízení:

Kontakty z paměti zařízení na SIM kartu nelze kopírovat.
  • Stiskněte Importovat ze SIM karty.
  • Stiskněte Ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Importovat vše.

2. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.