Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku

ASUS - Nexus 7 (Android 4.1.2)

Kód zámku zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho zařízení (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí zařízení.

1. V menu najděte „Zámek obrazovky“:

 • Stiskněte ikonu Aplikací.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Zabezpečení.
 • Stiskněte Zámek obrazovky.

2. Zvolte jedno z následujících zabezpečení:

 • Zamknout displej dotykem: pokračujte bodem 2a.
 • Zamknout displej rozeznáním obličeje: pokračujte bodem 2b.
 • Zamknout displej gestem: pokračujte bodem 2c.
 • Zamknout displej číselným PIN kódem: pokračujte bodem 2d.
 • Zamknout displej heslem: pokračujte bodem 2e.
 • Deaktivovat kód zámku: pokračujte bodem 2f.

2a - Zamknout displej dotykem:

 • Stiskněte Tažením.

2b - Zamknout displej rozeznáním obličeje:

 • Stiskněte Odemknutí obličejem.
 • Stiskněte Nastavit.
 • Stiskněte Pokračovat.
 • Podržte zařízení před sebou tak, aby se váš obličej vešel do oválu na displeji.
 • Chvíli vyčkejte, dokud zařízení nerozpozná váš obličej.
 • Stisknutím Pokračovat akci potvrdíte.
 • Vytvořte záložní kód podle postupu zobrazeného na displeji.

2c - Zamknout displej gestem:

 • Stiskněte Gesto.
 • Stiskněte jeden bod a prstem táhněte, až spojíte nejméně čtyři body.
 • Stisknutím Pokračovat akci potvrdíte.
 • Zopakujte zadání gesta a stiskněte Potvrdit.
 • Vytvořte záložní kód podle postupu zobrazeného na displeji.

2d - Zamknout displej číselným PIN kódem:

 • Stiskněte PIN.
 • Zadejte požadovaný kód zámku a stiskněte Pokračovat.
 • Zopakujte kód zámku a stiskněte OK.

2e - Zamknout displej heslem:

 • Stiskněte Heslo.
 • Zadejte požadovaný kód zámku a stiskněte Pokračovat.
 • Zopakujte kód zámku a stiskněte OK.

2f - Deaktivovat kód zámku:

 • Zadejte platný kód zámku.
 • Stiskněte Žádný.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.