Vodafone

Jak zvolit síť v zahraničí či pohraničí

ASUS - Nexus 7 (Android 4.1.2)

Zařízení je od výrobce nastaveno na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například při roamingu. Pozor: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí vaše zařízení spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Síťoví operátoři“:

 • Stiskněte ikonu Aplikací.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Další ....
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Síťoví operátoři.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Vyčkejte, dokud zařízení nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Vyčkejte, dokud zařízení nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Stiskněte Zvolit automaticky.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.