Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Apple - iPhone 7 plus (iOS10)

Aktivace nebo deaktivace zobrazování telefonního čísla Vám umožní telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo Vaše číslo. Své telefonní číslo můžete skrýt pouze při volání, nikoliv při posílání SMS nebo MMS zpráv.

1. V menu najděte „Zobrazit moje ID volanému“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Zobrazit moje ID volanému.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování telefonního čísla:

  • Stisknutím indikátoru vedle „Zobrazit moje ID“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.