Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Apple - iPhone 7 plus (iOS10)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: Musíte aktivovat mobilní data.

1. V menu najděte „Volby dat“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní data.
  • Stiskněte Volby dat.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím indikátoru vedle „Datový roaming“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.