Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Apple - iPhone 6 Plus (iOS9)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: Musíte aktivovat mobilní data.

1. V menu najděte „Mobilní data“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní data.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím indikátoru vedle „Datový roaming“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „EU internet“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.