Vodafone

Jak nastavit MMS

Apple - iPhone 6 Plus (iOS8)

MMS je multimediální zpráva, která může obsahovat fotografie a jiné soubory, již lze poslat na jiné mobilní telefony a e-mailové adresy. MMS můžete ze svého telefonu běžně odesílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na MMS.

1. V menu najděte „Mobilní datová síť“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Mobilní data.
 • Stiskněte Mobilní datová síť.

2. Zadejte název APN:

 • Stiskněte „APN“ pod „MMS“ a zadejte mms

3. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte „Uživatel“ pod „MMS“ a zadejte mms

4. Zadejte heslo:

 • Stiskněte „Heslo“ pod „MMS“ a zadejte mms

5. Zadejte MMS server:

 • Stiskněte MMSC a zadejte http://mms

6. Zadejte IP- adresu:

 • Stiskněte MMS proxy a zadejte 10.11.10.111:80

7. Uložte nastavení:

 • Stiskněte Mobilní data.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.

8. Aktivujte zasílání a příjem MMS:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Zprávy.
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Zprávy MMS“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

9. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.