Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Apple - iPhone 6 Plus (iOS8)

Kód zámku telefonu zabraňuje ostatním v přístupu k obsahu Vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí a probuzení telefonu.

1. V menu najděte „Touch ID a kódový zámek“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Touch ID a kódový zámek.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

  • Aktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2a.
  • Deaktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2b.

2a - Aktivovat zamykání displeje:

  • Stiskněte Zapnout kódový zámek.
  • Pokud jste již přidali otisk prstu:
  • Stiskněte Zachovat nebo Smazat.
  • Zadejte libovolný kód zámku telefonu.
  • Zvolený kód zámku telefonu zopakujte.
  • Stiskněte Požadovat kód.
  • Stiskněte Bezprostředně nebo zvolte požadovaný časový interval.
  • Stiskněte Zpět.

2b - Deaktivovat zamykání displeje:

  • Stiskněte Vypnout kódový zámek.
  • Zadejte kód zámku telefonu.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.