Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Apple - iPhone 6 Plus (iOS8)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „Mobilní datová síť“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní data.
  • Stiskněte Mobilní datová síť.

2. Zadejte APN:

  • Stiskněte „APN“ pod „MOBILNÍ DATA“ a zadejte iphone.vodafone.cz

3. Uložte nastavení:

  • Stiskněte Mobilní data.
  • Stiskněte Nastavení.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.