Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Apple - iPhone 6 (iOS9)

PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím, např. v případě krádeže telefonu. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „PIN SIM karty“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte PIN SIM karty.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje.
  • Stisknutím indikátoru vedle „PIN SIM karty“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte Hotovo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.