Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Apple - iPhone 5s (iOS7)

Pokud přesměrujete hovory do hlasové schránky, může zde volající zanechat vzkaz, když hovor nepřijmete.

1. V menu najděte „Číselník“:

 • Stiskněte Telefon.
 • Stiskněte Číselník.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Přesměrovat všechny hovory, pokračujte bodem 2a.
 • Přesměrovat nepřijaté hovory, pokračujte bodem 2b.
 • Přesměrovat, pokud je číslo nedostupné, pokračujte bodem 2c.
 • Přesměrovat, pokud je obsazeno, pokračujte bodem 2d.

2a - Přesměrovat všechny hovory:

 • Zadejte **21*+420608989898#
 • Stiskněte Zavolat.

2b - Přesměrovat nepřijaté hovory:

 • Zvolte, jak dlouho má telefon vyzvánět, než se hovor přesměruje:
 • Zadejte **61*+420608989898**požadovaný počet sekund#
 • Příklad:
 • Zadejte **61*+420608989898**5#
 • Stiskněte Zavolat.

2c - Přesměrovat, pokud je číslo nedostupné:

 • Zadejte **62*+420608989898#
 • Stiskněte Zavolat.

2d - Přesměrovat, pokud je číslo obsazeno:

 • Zadejte **67*+420608989898#
 • Stiskněte Zavolat.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.