Vodafone

Jak použít Touch ID (identifikační snímač otisků prstů)

Apple - iPhone 5s (iOS7)

Telefon můžete nastavit tak, aby používal otisk Vašeho prstu jako kód zámku telefonu nebo pro schválení Vašich nákupů v iTunes Store a App Store. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat kód zámku telefonu.

1. V menu najděte „Otisky“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Obecné.
 • Stiskněte Kód a otisk prstu.
 • Stiskněte Otisky.

2. Přidejte otisk prstu:

 • Stiskněte Přidat otisk....
 • Přidejte otisk prstu podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte Pokračovat.

3. Vyberte nastavení pro Touch ID:

 • Pokud chcete použít Touch ID jako kód zámku telefonu:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Kódový zámek“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud chcete použít Touch ID pro schválení nákupů v iTunes Store a App Store:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „iTunes a App Store“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

4. Dokončete:

 • Stiskněte Zpět.
 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.

5. Použijte Touch ID:

 • Pokud chcete použít Touch ID jako kód zámku telefonu:
 • Stiskněte a podržte tlačítko domů.
 • Pokud chcete použít Touch ID pro schválení nákupů v iTunes Store a App Store:
 • Položte prst na tlačítko domů a naskenujte otisk svého prstu.