Vodafone

Jak sdílet fotografie prostřednictvím Shared Photo Streams

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Své fotografie můžete sdílet s jiným zařízením, které podporuje Shared Photo Streams. Fotografie prostřednictvím Shared Photo Streams sdílejte následovně. Upozornění: Pokud chcete sdílet fotografie prostřednictvím Shared Photo Streams, musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet a zároveň aktivovat Apple ID.

1. V menu najděte „Obrázky a Fotoaparát“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Obrázky a Fotoaparát.

2. Aktivujte Shared Photo Streams:

 • Stisknutím indikátoru vedle Sdílené Fotostreamy tuto funkci aktivujete.
 • Pokud o to budete požádáni, musíte se přihlásit na iCloud.

3. Uložte nastavení:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

4. V menu najděte „Fotostream“:

 • Stiskněte Obrázky.
 • Stiskněte Fotostream.

5. Vytvořte nové album:

 • Stiskněte ikonu Nové album.
 • Zadejte první písmena kontaktní osoby v adresáři, s kterou chcete album sdílet.
 • Na displeji se zobrazí kontakty v adresáři, které odpovídají zadaným znakům.
 • Vyberte požadovaný kontakt.
 • Pokud chcete přidat více kontaktních osob, krok zopakujte.
 • Stiskněte Název Fotostreamu a zadejte název alba, které chcete vytvořit.
 • Pokud chcete album zpřístupnit všem prostřednictvím iCloud:
 • Stisknutím indikátoru vedle Veřejná stránka tuto funkci aktivujete.
 • Stiskněte Vytvořit.

6. Přidejte fotografii:

 • Stiskněte Alba.
 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte požadovanou fotografii.
 • Stiskněte ikonu Sdílet.
 • Stiskněte Fotostream.
 • Vyberte požadované album.
 • Zadejte požadovaný text k fotografii a stiskněte Zveřejnit.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.