Vodafone

Jak použít funkce Mapy

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Když použijete funkce Mapy, můžete např. najít určité místo na mapě nebo naplánovat trasu z jednoho místa na jiné. Funkce Mapy nastavíte následovně.

1. V menu najděte „Mapy“:

 • Stiskněte Mapy.

2. Najděte cíl:

Můžete také zadat zajímavá místa nebo jména z adresáře.
 • Stiskněte Hledání nebo adresa.
 • Zadejte požadovaný cíl a stiskněte Hledat.
 • Na displeji se zobrazí zvolený cíl jako bod na mapě.
 • Nad daným cílem se zobrazí pole s informacemi o názvu nebo adrese cíle.

3. Použijte funkce Mapy:

 • V následujících bodech vám ukážeme řadu příkladů, jak můžete funkce Mapy použít.

Uložte cíl jako oblíbený:

 • Stiskněte šipku doprava.
 • Stiskněte Přidat do záložek.
 • Upravte název cíle a stiskněte Uložit.
 • Stisknutím Mapa se vrátíte k mapě.

Naplánujte si cestu k cíli:

 • Stiskněte šipku doprava.
 • Stiskněte Navigovat sem.
 • Vyberte požadovaný dopravní prostředek.
 • Stiskněte Trasa.

Přibližte zoomem:

 • Pro přiblížení nebo oddálení posuňte dva prsty respektive k sobě a od sebe.

Aktivujte nebo deaktivujte zobrazení v 3D:

 • Stiskněte 3D.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

Zvolte zobrazení mapy:

 • Stiskněte pravý dolní roh displeje.
 • Stiskněte Standardní, Hybridní nebo Satelitní.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.