Vodafone

Jak použít fotoaparát

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Fotoaparát použijete následovně.

1. Aktivujte fotoaparát:

 • Stiskněte Fotoaparát.
 • Pokud je videokamera aktivována:
 • Stiskněte indikátor v pravém dolním rohu displeje, a posuňte jej doleva.

2. Zvolte nastavení fotoaparátu:

Pokud aktivujete HDR, vyfotí telefon tři snímky a uloží je jako jednu fotografii s kombinací nejlepšího osvětlení.
Pokud aktivujete HDR, automaticky deaktivujete blesk.
 • Při fotografování objektivem telefonu můžete zvolit různá nastavení.
 • Objektiv přiblížíte nebo oddálíte následovně:
 • Pro přiblížení nebo oddálení posuňte dva prsty respektive od sebe a k sobě.
 • Blesk aktivujete nebo deaktivujete následovně:
 • Stiskněte Ikonu Blesk.
 • Stiskněte Auto., Zap. nebo Vyp..
 • HDR aktivujete nebo deaktivujete následovně:
 • Stiskněte Volby.
 • Stiskněte indikátor vedle HDR.
 • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.
 • Stiskněte Hotovo.

3. Fotografujte:

 • Nasměřujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv a stiskněte ikonu Fotoaparát.
 • Fotografie je automaticky uložena.
 • Panoramatický snímek pořídíte následovně:
 • Stiskněte Volby.
 • Stiskněte Panoráma.
 • Nasměřujte objektiv fotoaparátu na tu část motivu, která je nejvíc vlevo a stiskněte ikonu Fotoaparát.
 • Pohybujte telefonem velice pomalu doprava a držte ho celou dobu ve stejné výšce (šipka musí být v polovině vodorovné linky).
 • Stiskněte Hotovo.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.