Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

Apple - iPhone 5 (iOS6)

Nastavte telefon pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Než začnete posílat a přijímat e-maily, musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Pošta, kontakty, kalendáře“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Pošta, kontakty, kalendáře.

2. Vytvořte nový e-mailový účet:

 • Stiskněte Přidat účet....
 • Vyberte požadovaného poskytovatele e-mailu.
 • Pokud poskytovatel vašeho e-mailu není na seznamu:
 • Stiskněte Jiný.
 • Stiskněte Přidat účet.

3. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte Jméno a zadejte jméno odesílatele.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mail a zadejte svou e-mailovou adresu (např. jméno@poskytovatel.cz).

5. Zadejte heslo:

 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu u vašeho poskytovatele e-mailu.

6. Zadejte název e-mailového účtu:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, pokračujte bodem 12.
 • Stiskněte Popis a zadejte název e-mailového účtu.
 • Stiskněte Dále.

7. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP.

8. Zadejte server příchozí pošty:

 • Stiskněte Hostitel pod Server příchozí pošty a zadejte jméno nebo IP adresu serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu.
 • Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

9. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte Uživatel pod Server příchozí pošty a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu u vašeho poskytovatele e-mailu.

10. Zadejte server odchozí pošty:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte Hostitel pod Server odchozí pošty a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Aktivujte e-mailový účet:

 • Stiskněte Uložit.
 • Chvíli počkejte, než se e-mailový účet aktivuje.
 • Stiskněte Ano a deaktivujte šifrování zpráv SSL.

12. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.