Vodafone

Jak nastavit SMS/iMessages

Apple - iPhone 4S (iOS9)

Svoje zprávy můžete posílat jako běžné SMS nebo jako iMessages. iMessages lze zasílat na telefonní čísla nebo e-mailové adresy, jejichž příjemce má zařízení, které iMessages podporuje. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat své Apple ID.

1. V menu najděte „Zprávy“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Zprávy.

2. Aktivujte iMessages:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „iMessage“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o přečtení:

Pokud Potvrzení o přečtení aktivujete, dostane odesílatel zprávu, když si iMessage přečtete.
 • Stisknutím indikátoru vedle „Potvrzení o přečtení“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

4. Aktivujte nebo deaktivujte možnost poslat jako SMS:

Pokud aktivujete možnost Poslat jako SMS, budou iMessages poslány jako běžné SMS v případě, že je tato služba nedostupná.
 • Stisknutím indikátoru vedle „Poslat jako SMS“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

5. Zadejte e-mailovou adresu:

Můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám mohou být zasílány iMessages.
Upozornění: Nejprve musíte mít své Apple ID. Pokud Apple ID nemáte, můžete ho vytvořit na www.apple.com
 • Stiskněte Odesílání a příjem.
 • Pokud jste se ještě nepřihlásili svým Apple ID:
 • Stiskněte Použít pro iMessage Apple ID.
 • Přihlaste se podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte Přidat další e-mail....
 • Zadejte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte Enter.
 • Stisknutím Zprávy se vrátíte zpět na nastavení.

6. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.