Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Apple - iPhone 4S (iOS5)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Zobrazit moje ID volanému“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Zobrazit moje ID volanému.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazení svého telefonního čísla:

  • Stiskněte indikátor vedle Zobrazit moje ID.
  • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.