Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Apple - iPhone 4S (iOS5)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání hovoru “:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Čekání hovoru.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte indikátor vedle Čekání hovoru.
  • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.