Vodafone

Jak v tabletu nastavit iMessages

Apple - iPad mini (iOS7)

Svoje zprávy můžete posílat jako běžné SMS nebo jako iMessages. iMessages lze zasílat na telefonní čísla nebo e-mailové adresy, jejichž příjemce má zařízení, které iMessages podporuje. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat své Apple ID.

1. V menu najděte „Zprávy“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Zprávy.

2. Aktivujte nebo deaktivujte iMessages:

  • Pokud o to budete požádáni, přihlaste se pomocí svého Apple ID.
  • Stisknutím indikátoru vedle „iMessage“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o přečtení:

Pokud zaslání potvrzení o přečtení aktivujete, dostane odesílatel zprávu, když si iMessage přečtete.
  • Stisknutím indikátoru vedle „Potvrzení o přečtení“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

Můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou mohou ostatní posílat iMessages.
  • Stiskněte Odesílání a příjem.
  • Stiskněte Přidat další e-mail....
  • Zadejte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte Enter.
  • Stisknutím Zprávy se vrátíte zpět na nastavení.

5. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.