Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Apple - iPad mini (iOS7)

Přes svůj tablet můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: Tablet musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. Nainstalujte iTunes:

 • Na svém počítači jděte na www.itunes.com
 • Najděte místo, odkud si můžete iTunes stáhnout.
 • Stáhněte a nainstalujte si iTunes do svého počítače.

2. Připojte tablet k počítači:

 • Spusťte program iTunes na svém počítači.
 • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

3. V menu najděte „Osobní hotspot“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Osobní hotspot.

4. Aktivujte sdílení připojení:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Osobní hotspot“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud používáte tuto funkci poprvé:
 • Stiskněte Pouze Wi-Fi a USB.

5. Vytvořte připojení:

 • Internetové připojení z počítače přes tablet je nyní automaticky navázáno.
 • Po vytvoření připojení máte ze svého počítače přístup k internetu.