Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Apple - iPad mini (iOS7)

Spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Mobilní data“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní data.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stisknutím indikátoru vedle „Mobilní data“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.