Vodafone

Jak tablet zapnout a vypnout

Apple - iPad Air (iOS7)

Upozornění: před zapnutím tabletu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Zapněte tablet:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.

2. Zadejte PIN kód:

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím.
Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Přejeďte prstem po displeji směrem doprava.
  • Stiskněte Odemknout.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.
  • Co když je SIM karta odmítnuta?
  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

3. Vypněte tablet:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  • Tablet vypnete posunutím šipky doprava.