Vodafone

Jak nastavit e-mail v tabletu

Apple - iPad Air (iOS7)

Tablet můžete nastavit pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Tablet musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Pošta, kontakty, kalendáře“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Pošta, kontakty, kalendáře.

2. Vytvořte nový e-mailový účet:

 • Stiskněte Přidat účet.
 • Vyberte požadovaného poskytovatele e-mailu nebo Jiný.
 • Pokud vyberete Jiný:
 • Stiskněte Přidat poštovní účet.

3. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte Jméno a zadejte jméno, které bude na Vašich e-mailech zobrazeno jako jméno odesílatele.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mail a zadejte svou e-mailovou adresu.

5. Zadejte heslo:

 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu u poskytovatele e-mailu.

6. Zadejte název e-mailového účtu:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, zvolte další nastavení a ukončete jej podle pokynů, které se Vám zobrazí na displeji.
 • Stiskněte Popis a zadejte název e-mailového účtu.
 • Stiskněte Dále.

7. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP.

8. Zadejte server příchozí pošty:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z tabletu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte „Hostitel“ pod „SERVER PŘÍCHOZÍ POŠTY“ a zadejte název serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

9. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte „Uživatel“ pod „SERVER PŘÍCHOZÍ POŠTY“ a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

10. Zadejte server odchozí pošty:

 • Stiskněte „Hostitel“ pod „SERVER ODCHOZÍ POŠTY“ a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Uložte údaje:

 • Stiskněte Uložit.

12. Zvolte e-mailový účet:

 • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založil(a).

13. Deaktivujte šifrování odchozích e-mailů:

 • Stiskněte „SMTP“ pod „SERVER ODCHOZÍ POŠTY“.
 • Stiskněte pole pod „PRIMÁRNÍ SERVER“.
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Použít SSL“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.

14. Deaktivujte šifrování hesla:

 • Stiskněte Ověření totožnosti.
 • Stiskněte Heslo.
 • Stiskněte šipku vlevo.

15. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte Port serveru.
 • Zadejte 25 a stiskněte Hotovo.

16. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailů:

 • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založil(a).
 • Stiskněte Ostatní.
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Použít SSL“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.

17. Deaktivujte šifrování hesla:

 • Stiskněte Ověření totožnosti.
 • Stiskněte Heslo.
 • Stiskněte Ostatní.

18. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte Port serveru a zadejte 110
 • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založil(a).
 • Stiskněte Hotovo.

19. Zvolte nastavení pro kontrolu nových e-mailů:

 • Stiskněte Vyzvedávání dat.
 • Stisknutím indikátoru vedle „Push“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Pokud Push deaktivujete:
 • Vyberte požadovaný časový interval nebo Ručně.
 • Pro výběr nastavení konkrétního e-mailového účtu:
 • Stiskněte požadovaný e-mailový účet.
 • Stiskněte Vyzvedávání nebo Ručně.
 • Stiskněte Vyzvedávání dat.

20. Ukončete nastavení:

 • Stiskněte Pošta, kontakty... a nastavení ukončete.

21. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.