Vodafone

Jak zařízení vypnout a zapnout

Apple - iPad 2 Wi-Fi + 3G (iOS5)

Upozornění: před zapnutím zařízení do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Zapněte zařízení:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.

2. Odemkněte zařízení:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Posuňte šipku doprava.
  • Stiskněte Odemknout.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

3. Co když je SIM karta odmítnuta?

  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

4. Vypněte zařízení:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  • Zařízení vypnete posunutím šipky doprava.