Vodafone

Jak nastavit e-mail v zařízení

Apple - iPad 2 Wi-Fi + 3G (iOS5)

Nastavte zařízení pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: než začnete posílat a přijímat e-maily, musíte své zařízení nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Pošta, kontakty, kalendáře“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Pošta, kontakty, kalendáře.

2. Zvolte poskytovatele:

 • Stiskněte Přidat účet....
 • Vyberte požadovaného poskytovatele e-mailu.
 • Pokud poskytovatel vašeho e-mailu není na seznamu:
 • Stiskněte Ostatní.
 • Stiskněte Přidat účet.

3. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte Jméno a zadejte jméno, které bude na vašich e-mailech zobrazeno jako jméno odesílatele.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte Adresa a zadejte svou e-mailovou adresu (např. jméno@poskytovatel.cz).

5. Zadejte heslo:

 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.

6. Zadejte název e-mailového účtu:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, pokračujte bodem 11.
 • Stiskněte Popis a zadejte název e-mailového účtu.
 • Stiskněte Následující.

7. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP.

8. Zadejte server příchozí pošty:

 • Stiskněte Hostitel pod Server příchozí pošty a zadejte jméno nebo IP adresu serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

9. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte Uživatel pod Server příchozí pošty a zadejte heslo svého e-mailového účtu.

10. Zadejte server odchozí pošty:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů ze zařízení prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte Hostitel pod Server odchozí pošty a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Aktivujte e-mailový účet:

 • Stiskněte Uložit.
 • Chvíli počkejte, než se e-mailový účet aktivuje.
 • Stiskněte Ano a deaktivujte šifrování zpráv SSL.

12. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.