Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Apple - iPad 2 Wi-Fi + 3G (iOS5)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci ze zařízení přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Mobilní data“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní data.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stiskněte indikátor vedle Mobilní data.
  • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.