Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Alcatel - One Touch 2010G (Proprietary OS)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Kontakty“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Kontakty a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Kopírujte kontakty mezi SIM kartou a telefonem:

  • Stiskněte Možnosti.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Kopírovat vše a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Kopírovat do telefonu nebo Na SIM a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.