Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Alcatel - One Touch 2010G (Proprietary OS)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: Své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Moje číslo“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Moje číslo a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Označte Nastaveno sítí, Skrýt číslo nebo Odeslat číslo a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.