Mám potíže s kvalitou hovoru

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají službu Telefon (exUPC) a jejich služby jsme ještě nepřevedli do systémů Vodafonu.

  • Provoz služby exUPC Telefon je v naší síti závislý na stavu datového připojení, pomocí kterého dochází ke spojení a přenosu hovoru.
  • V případě, že dojde k poklesu kvality signálu nebo je příčina v modemu, který zprostředkovává také příjem a odesílání dat pro volání, mohou se vyskytnout potíže.
  • Toto jsou zároveň nejčastější důvody pro zkreslování tónu hlasu nebo jeho rozklad v průběhu volání, výpadky jednotlivých slov nebo vět, případně jiné kratší či delší přerušování v řeči. V případech, kdy vůbec neslyšíte volaného nebo on vás, podívejte se na informace k poruchám telefonního přístroje.

Doporučení: Jestliže se u vás projevily zmíněné potíže s voláním, vylučte nejprve výpadek telefonních služeb ve vaší lokalitě. Využíváte-li současně exUPC Internet a sledujete zhoršenou kvalitu i u něj, ale hromadnou výluku služby neevidujeme, podívejte se na tuto stránku.

Než začnete s odstraňováním potíží u bezdrátových telefonů, zajistěte, aby základna nebyla ukrytá v nábytku a v její blízkosti nebyla překážka, a zkraťte též vzdálenost mezi základnou a sluchátkem na minimum, aby bylo možné vyloučit výpadky signálu v prostoru domácnosti během postupu.

Restartujte modem, ke kterému je připojen telefonní přístroj.

Odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. po několika vteřinách zapojte kabel zpět, vyčkejte několik minut a následně vyzkoušejte volání.

Zkontrolujte stav koaxiálního vedení.

Odšroubujte konektory kabelu ze zadní části modemu a na jeho druhém konci z účastnické zásuvky exUPC. Přitom ověřujte, zda není kabel nikde porušený nebo neprochází překážkami, kde by byl vystaven velké námaze (např. pod dveřními prahy). Oba konektory otřete suchou textilií a zašroubujte je zpět na místo. Jakmile bude modem po několika minutách opět naladěn na naši síť, ověřte znovu kvalitu hovoru.

Prověřte připojení ostatních kabelů a proveďte tovární nastavení modemu.

Pro kontrolu správnosti si stáhněte zjednodušené schéma zapojení, nebo využíváte-li více služeb, nahlédněte do příručky pro samoinstalaci. Tovární nastavení modemu se provádí zastrčením předmětu s tupým hrotem (propiska, párátko) do zapuštěného tlačítka RESET, které se nachází na zadní straně modemu, po dobu 30 vteřin. Přesné umístění tlačítka závisí na typu používaného modemu.

Zkontrolovali jste vše potřebné podle tohoto postupu, prověřili zapojení a uvedli modem do továrního nastavení, ale kvalita hovorů je stále nedostačující? Kontaktujte nás, společně situaci prověříme.

Poznámka: Uvedené pokyny neplatí v případě, kdy registrujete šum nebo praskání ve sluchátku během hovorů u stacionárního telefonního přístroje a mohly nastat mezi sluchátkem a tělem zařízení potíže s kabelem. Zkuste jej z obou stran odpojit, přehodit jeho konce a zapojit ho zpět. Nemá-li již dostatečně těsný kontakt nebo je na některém místě poškozený, vyměňte jej za jiný. Jestliže potíže přetrvávají nebo používáte bezdrátový telefon, závada může být na reproduktoru sluchátka – kontaktujte odborný servis nebo přístroj vyměňte. Máte-li naše zařízení v pronájmu (na vyúčtování je v rozpisu telefonních služeb uveden měsíční poplatek za přístroj), kontaktujte nás.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone