Co dělat, když se telefonní přístroj chová neobvykle nebo se zdá rozbitý?

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají službu Telefon (exUPC) a jejich služby jsme ještě nepřevedli do systémů Vodafonu.

Pokud váš pevný telefon, který jste si pořídili u exUPC, nefunguje, jak by měl, nereaguje na povely tlačítky, máte potíže se zvukem apod., podívejte se na tipy níže, které vám mohou pomoci.

Využíváte-li vlastní telefonní přístroj a tipy pro odstranění závady nepomohou, projděte manuál nebo se obraťte na technickou podporu výrobce či odborný servis. Pokud nechcete investovat do opravy, můžeme vám dodat náš telefon do pronájmu (měsíční poplatek se řídí platným Ceníkem).

Hovor se předčasně ukončuje, displej telefonu zhasne

Na displeji telefonu se zobrazují neobvyklé znaky

Telefon nereaguje, ale displej svítí obvyklým způsobem

V hovoru není slyšet volaného

Volaný tvrdí, že mě neslyší

Po vytočení čísla se ze sluchátka neozývá žádný tón

Na displeji telefonu jen bliká nebo svítí hláška, volání nefunguje

Jestliže uvedené rady nepomohly, kontaktujte nás, pokusíme se společně najít vhodné řešení.