Co dělat, když se telefonní přístroj chová neobvykle nebo se zdá rozbitý?

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají službu Telefon (exUPC) a jejich služby jsme ještě nepřevedli do systémů Vodafonu.

Pokud váš pevný telefon, který jste si pořídili u exUPC, nefunguje, jak by měl, nereaguje na povely tlačítky, máte potíže se zvukem apod., podívejte se na tipy níže, které vám mohou pomoci.

Využíváte-li vlastní telefonní přístroj a tipy pro odstranění závady nepomohou, projděte manuál nebo se obraťte na technickou podporu výrobce či odborný servis. Pokud nechcete investovat do opravy, můžeme vám dodat náš telefon do pronájmu (měsíční poplatek se řídí platným Ceníkem).

Hovor se předčasně ukončuje, displej telefonu zhasne

 • Takové projevy nejčastěji poukazují na nedostatečně nabitou přenosnou část, vyčerpanou kapacitu baterií (skočila jejich životnost), případně, došlo-li k jejich výměně, na nevhodně zvolený typ článků.
 • Bezdrátová sluchátka lze napájet pouze bateriemi určenými k nabíjení, zkontrolujte proto sejmutím zadního krytu na přenosné části typ baterií, pokud neodpovídají nabíjecím, vyměňte je za správné a ručku do základny do té doby znovu nevkládejte.

Na displeji telefonu se zobrazují neobvyklé znaky

 • Vidíte na displeji „rozsypané znaky“, čáry nebo se na něm obsah nezobrazuje vůbec? Vyzkoušejte restartovat sluchátko tak, že sejmete kryt a na chvíli vyjmete a poté znovu založíte zpět nabíjecí baterie. Při jejich vkládání přitom dbejte na jejich správnou polaritu. Po chvíli by se měl přístroj opět načíst.
 • Některé typy telefonů jsou během provozu náchylné i na drobnější nárazy, proto pokud tento základní úkon nepomohl, pravděpodobně došlo k poškození displeje nebo k jeho poruše. Kontaktujte nás, pokusíme se společně najít vhodné řešení.

Telefon nereaguje, ale displej svítí obvyklým způsobem

 • Bezdrátová část telefonu mohla zamrznout nebo jsou některá tlačítka opotřebená a nedochází již k dostatečnému kontaktu s deskou uvnitř zařízení. Pokuste se proto restartovat sluchátko tak, že sejmete zadní kryt a na chvíli vyjmete a poté znovu založíte zpět nabíjecí akumulátory. Při jejich vkládání přitom dbejte na jejich správnou polaritu. Po chvíli by se měl přístroj opět načíst.
 • Jestliže uvedený postup nepomohl a zařízení máte od nás v pronájmu, můžeme zajistit jeho výměnu nebo servis.

V hovoru není slyšet volaného

 • Nastává-li situace u libovolného hovoru s různými volanými, ověřte nejprve, že nemáte zvolenu příliš nízkou hlasitost reproduktoru během hovoru. Vytočte libovolné telefonní číslo a stiskněte na sluchátku několikrát za sebou šipku nahoru. Pokud se potíže vyskytují jen při volání na konkrétní číslo, porucha je u protistrany.
 • Pokud jste dosáhli maximální hlasitosti, ale hovory probíhají stále příliš potichu nebo není slyšet volaného vůbec, proveďte tovární nastavení modemu, který je propojen se základnou. Na jeho zadní straně najděte zapuštěné tlačítko RESET, stiskněte ho vložením předmětu s tupým hrotem do otvoru (párátko, propiska) na 30 vteřin do rozblikání předních diod, poté vyčkejte přibližně 5-10 minut na plné načtení modemu a vyzkoušejte znovu volání.

Pokud modem používáte i pro připojení k internetu, tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název Wi-Fi sítě – SSID, heslo aj.). Po obnově budete potřebovat údaje pro připojení k Wi-Fi. Pokud jste je nezměnili, najdete je na štítku vespod zařízení.

Volaný tvrdí, že mě neslyší

 • Jestliže se tento případ projevuje u všech hovorů na libovolná čísla, zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory na mikrofonu sluchátka nebo nedochází k jeho zakrývání během volání. Následně prověřte správnost zapojení všech přístrojů a jejich částí podle schématu a dostatečné doléhání kabelů na konektorech, případně je všechny odpojte a připojte nazpět. Přitom kontrolujte, zda nejsou poškozené zvláště jejich koncovky, pokud ano, vyměňte kabely nejlépe za jiné neporušené.
 • Pokud potíže přetrvávají a zapojení i kabeláž je zcela v pořádku, proveďte tovární nastavení připojeného modemu – na jeho zadní straně je umístěno zapuštěné tlačítko RESET, které stiskněte pomocí předmětu s tupým hrotem (párátkem nebo propiskou) po dobu 30 vteřin, dokud se nerozblikají diody z jeho přední strany. Po několika minutách opět prověřte volání.

Pokud modem používáte i pro připojení k internetu, tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název Wi-Fi sítě – SSID, heslo aj.). Po obnově budete potřebovat údaje pro připojení k Wi-Fi. Pokud jste je nezměnili, najdete je na štítku vespod zařízení.

Po vytočení čísla se ze sluchátka neozývá žádný tón

 • Jestliže telefon nevytáčí různá telefonní čísla, může být potíž v zapojení mezi základnou (přístrojem) a modemem. Než se však pustíte do řešení, prověřte, že ve vaší lokalitě není hlášek výpadek služeb volání nebo internetu.
 • Zkontrolujte podle schématu, že jsou všechny kabely zapojeny řádně, modem indikuje provoz jako obvykle a kabel mezi ním a telefonem není poškozený. Pokud je vše připojeno správně, a potíže přesto přetrvávají, může být problém na straně modemu. Odpojte z něj i účastnické zásuvky na druhém konci koaxiální kabel, očistěte jeho koncovky suchou textilií a vraťte oba konektory nazpět. Po několika minutách opět vyzkoušejte volání.
 • Stále se ve sluchátku po vytočení několika čísel neozývá tón? Proveďte tovární nastavení připojeného modemu – na jeho zadní straně je umístěno zapuštěné tlačítko RESET, které stiskněte pomocí předmětu s tupým hrotem (párátkem nebo propiskou) po dobu 30 vteřin, dokud se nerozblikají diody z jeho přední strany. Po několika minutách opět prověřte, jak telefon reaguje po vytočení telefonního čísla.

Pokud modem používáte i pro připojení k internetu, tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název Wi-Fi sítě – SSID, heslo aj.). Po obnově budete potřebovat údaje pro připojení k Wi-Fi. Pokud jste je nezměnili, najdete je na štítku vespod zařízení.

Na displeji telefonu jen bliká nebo svítí hláška, volání nefunguje

 • Informativních hlášení, která se mohou na displeji telefonu objevit, není mnoho, většinou jsou spojeny se stavem, kdy sluchátko nemůže dohledat nabíjecí základnu (např. hlášení „ZÁKLADNA“, „HLEDÁNÍ“, „NEDOSTUPNÝ“ aj., text a jazyk zobrazení se může lišit v závislosti na typu a nastavení přístroje). V tuto chvíli je tedy vhodné vyloučit poruchu základny.
 • V první řadě zkontrolujte přítomnost napájecího kabelu ve zdířce zespodu základny, a že je vidlice adaptéru na druhém konci kabelu zastrčena ve funkční elektrické zástrčce. Pokud jsou kabely na místě, vyzkoušejte základnu zespodu jejím krátkým odpojením od napájení restartovat a zkontrolujte stav po několika minutách.
 • Pokud se chybové hlášení z displeje telefonu stále neztrácí, mohlo dojít k selhání párování mezi základnou a sluchátkem. Zkraťte jejich vzájemnou vzdálenost a vyzkoušejte stisknout tlačítko „paging“, které je určeno k prozvonění ručky a obvykle se nachází na těle nebo spodní části základny. Nepomůže-li po chvíli ani toto, restartujte telefon vyjmutím baterií pod krytem ručky a jejich založením zpět a po chvíli sledujte změny na displeji.

Jestliže uvedené rady nepomohly, kontaktujte nás, pokusíme se společně najít vhodné řešení.