Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Výhody Zaměstnaneckého programu

Přejděte na Zaměstnanecký program a ušetřete až 50 % za naše služby.

Garance zvýhodněné ceny na celých 24 měsíců, i když změníte zaměstnavatele.

Možnost změny tarifu i v průběhu trvání smlouvy - při dodržení minimálního měsíčního plnění.

Do programu můžete zapojit až pět čísel a získat tak tarify pro celou rodinu nebo přátele.

Nabízíme vám

 • Možnost dokoupení telefonu na splátky vycházející z nastaveného měsíčního plnění.
 • Službu Flexistrop – nástroj pro ohlídání výdajů za mobilní služby.
 • Jednoduchou správu účtu přes Můj Vodafone.

Přečíst podmínky programu

 1. Vodafone Zaměstnanecký program mohou využít všichni stávající a noví zákazníci Vodafone, kteří jsou zaměstnanci společností, které mají se společností Vodafone uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Rámcová smlouva“) včetně přílohy stanovující konkrétní podmínky Vodafone Zaměstnaneckého programu formou .pdf nebo tištěného letáčku (dále jen „Konkrétní nabídka“) nebo jinou dohodu mezi společností a Vodafone (dále jen jako „Firemní zákazník“).
 2. Účastníkem Vodafone Zaměstnaneckého programu je vždy zaměstnanec Firemního zákazníka (dále jen „Zaměstnanec“). Zaměstnanec si může v rámci Vodafone Zaměstnaneckého programu aktivovat příslušný počet SIM karet, specifikovaný v Konkrétní nabídce. Zaměstnanec bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn kontrolovat u Firemního zákazníka, zda jsou splněny ze strany Zaměstnance podmínky pro využití Vodafone Zaměstnaneckého programu.
 3. Vodafone Zaměstnanecký program lze kombinovat s jinými nabídkami společnosti Vodafone, není-li v takové nabídce stanoveno jinak. Vodafone Zaměstnanecký program nelze kombinovat s nabídkou služeb za zvýhodněnou cenu dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu společnosti Vodafone. Vodafone Zaměstnanecký program určený pro Firemního zákazníka nemůže využít účastník, který u společnosti Vodafone využívá jiný Vodafone Zaměstnanecký program pro jiného Firemního zákazníka.
 4. Vodafone Zaměstnanecký program je doplňkovou službou, na základě které Zaměstnanec získává výhody na určitém počtu jím aktivovaných SIM. Bližší podmínky Vodafone Zaměstnaneckého programu stanoví Konkrétní nabídka, která je pro Zaměstnance k dispozici u Firemního zákazníka (zaměstnavatele).

Aktivace a deaktivace programu

 1. Aktivací Vodafone Zaměstnaneckého programu Zaměstnanec získává výhody stanovené v Konkrétní nabídce.
 2. Nabídka Vodafone Zaměstnaneckého programu je platná po dobu trvání Konkrétní nabídky stanovené v Rámcové smlouvě, tj. po dobu trvání zaměstnaneckého poměru Zaměstnance u Firemního zákazníka nebo po dobu závazku v délce 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.  Nabídku Vodafone Zaměstnaneckého programu nelze aktivovat či prodloužit v případě, že byla ukončena Rámcová smlouva nebo byl ukončen pracovní poměr Zaměstnance, popř. Zaměstnanec přestal splňovat jinou podmínku pro aktivaci Vodafone Zaměstnaneckého programu.
 3. Zaměstnanec je povinen oznámit společnosti Vodafone, že došlo k ukončení pracovního poměru a tedy i zániku nároku na další prodloužení Vodafone Zaměstnaneckého programu.
 4. Informaci o ukončení Rámcové smlouvy poskytne Zaměstnanci Firemní zákazník.
 5. Zaměstnanec je oprávněn Vodafone Zaměstnanecký program deaktivovat, pokud nemá zájem ho dále využívat, a to prostřednictvím Vodafone péče o zákazníky. Deaktivace Vodafone Zaměstnaneckého programu však nemá vliv na trvání smlouvy mezi společností Vodafone a Zaměstnancem (a závazku Zaměstnance k čerpání služeb v dohodnutém minimálním měsíčním plnění).
 6. Vodafone Zaměstnanecký program je automaticky deaktivován, pokud se Zaměstnanec rozhodne změnit tarif na SIM zahrnuté do Vodafone Zaměstnaneckého programu na tarif, který není zahrnut v Konkrétní nabídce.

Společná ustanovení

 1. Zaměstnanec je povinen seznámit třetí osobu, které umožní užívat Vodafone Zaměstnanecký program (dále jako „uživatel“), s jeho podmínkami, které se na něho jako na uživatele vztahují, zejména se Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone a dále rovněž s podmínkami Dohody o převodu práv a závazků.
 2. V případě, že Zaměstnanec (nebo SIM zahrnutá do Vodafone Zaměstnaneckého programu) má aktivovánu jinou speciální nabídku společnosti Vodafone, bude taková speciální nabídka aktivací Vodafone Zaměstnaneckého programu automaticky deaktivována, pokud takovou speciální nabídku není možné kombinovat s Vodafone Zaměstnaneckým programem. V případě deaktivace Vodafone Zaměstnaneckého programu nebudou předcházející deaktivované speciální nabídky na příslušné SIM obnoveny.
 3. Pokud se Zaměstnanec rozhodne ke změně tarifu, který je zahrnut v rámci Konkrétní nabídky, může dojít ke změně Vodafone Zaměstnaneckého programu, resp. zvýhodnění spojeného s konkrétním tarifem. Tato změna však nemá vliv na trvání smlouvy mezi společností Vodafone a Zaměstnancem (a závazku Zaměstnance k čerpání služeb v dohodnutém minimálním měsíčním plnění).
 4. Aktivací Vodafone Zaměstnaneckého programu souhlasíte s tím, že vedle údajů zpracovávaných podle Všeobecných podmínek bude společnost Vodafone pro účely poskytování Zaměstnaneckého tarifu a po dobu jeho poskytování zpracovávat údaj o Vašem zaměstnavateli (Firemním zákazníkovi).
 5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách nebo v Konkrétní nabídce platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 7. Vodafone je oprávněn po vzájemné dohodě změnit tyto podmínky Vodafone Zaměstnaneckého programu s účinností ode dne oznámení na email Administrátora/ kontaktní osoby, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Nejčastější dotazy

Na jaké telefonní číslo si mohu tarif aktivovat?

 • Na nové číslo od Vodafonu (SIM kartu vám pošleme poštou).

 • Stávající číslo od Vodafonu (s tarifem, nebo ve formě dobíjecí karty), na kterém vám nastavíme vybraný tarif z nabídky zaměstnaneckého programu.

 • Na číslo jiného operátora, které si k Vodafonu jednoduše přenesete.

Jak mohu přenést číslo k Vodafonu?

Stačí zavolat na linku nebo zajít na prodejnu stávajícího operátora a vyžádat si přenosový kód (ČVOP).

Vodafone vám pak na základě objednávky pošle SIM kartu s vaším stávajícím číslem a za pomoci kódu nastaví datum přenosu. V den přenosu pouze vyměníte SIM karty v telefonu.

Poznámka: Nyní máte možnost od stávajícího operátora odejít i v případě, že máte podepsanou smlouvu! 

V případě předčasného ukončení smlouvy je možné se od operátora vyplatit částkou ve výši 20 % zbývající části závazku.

Příklad: U stávajícího operátora máte tarif se závazkem ve výši 300 Kč měsíčně. Do konce smlouvy vám zbývají 4 měsíce. Stávajícímu operátorovi tedy zaplatíte pouze 20 % z částky 300 Kč, které znásobíte počtem zbývajících měsíců. Tj. 20 % z 300 Kč = 60 Kč x 4 měsíce = 240 Kč 

Více informací o přenosu najdete v Centru péče.

Jak si můžu tarif aktivovat nebo objednat?

Způsob objednání se dozvíte na letáčku, který jste obdrželi od svého administrátora.

Do 4 pracovních dnů od zadání objednávky vás budeme kontaktovat a objednávku zpracujeme.

Co pro aktivaci potřebuji?

Platný občanský průkaz a 15 minut času pro vyřešení administrativy s operátorem.

Co je Volací jistina a k čemu slouží?

Při nákupu nové SIM karty vás požádáme o složení finanční částky, tzv. Volací jistiny, kterou vám automaticky vrátíme, pokud od vás ve třech po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích obdržíme platbu včas. Standardní výše Volací jistiny je 200 Kč.

Co se stane s kreditem na mé dobíjecí kartě, pokud přejdu na tarif v rámci Zaměstnaneckého programu?

Nynější zůstatek kreditu u dobíjecí karty Vodafone vám po dohodě s operátorem může být převeden na počáteční Volací jistinu a můžete jej použít pro úhradu prvního Vyúčtování. Kredit na dobíjecí kartě od jiného operátora bohužel přenést neumíme a bude potřeba ho před přenosem čísla provolat, abyste o něj nepřišli.

Kolik čísel mohu do programu zapojit?

Díky programu můžete využívat až 5 zvýhodněných tarifů. To znamená, že kromě svého telefonního čísla můžete připojit i někoho z rodiny nebo přátel.

Navíc můžete přidat i dalších 5 datových karet do tabletu, notebooku, apod.

Jak dlouho si budu zvýhodněné ceny užívat, pokud nemám tarif se závazkem na 24 měsíců? 

Zvýhodněné ceny vám garantujeme po celou dobu, kdy budete zaměstnán u vašeho zaměstnavatele a zároveň po dobu spolupráce vašeho zaměstnavatele se společností Vodafone.

U nesmluvních tarifů dochází k automatickému prodloužení platnosti slevových komponent. O automatickém prodloužení není uživatel informovaný pomocí SMS.

V případně obdržení SMS ve znění „Za 7 dní končí platnost slevy“, je nutné řešit prodloužení slevy přes Vodafone Zaměstnaneckou linku, oddělení péče, v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod. Kontakt 800 777 791 – volba 2. V případě, že zákazník nereaguje na prodloužení slevy včas, nemá nárok na žádné kompenzace.

Co se stane, pokud přestanu být zaměstnancem společnosti?

Zvýhodněné ceny vám garantujeme po celou dobu závazku (v délce 24 měsíců), a to i v případě, že od zaměstnavatele odejdete.

Po skončení pracovního poměru následně nebude možné prodloužit smlouvu za stávajících podmínek.

Co se stane s tarifem po uplynutí 24 měsíců?

V případě přetrvání platných podmínek pro pořízení vám bude nárok na zaměstnanecký program zachován a nabídka dle aktuální nabídky prodloužena. V ostatních případech společně s vámi vybereme nejvhodnější řešení dle standardní nabídky. 

Dají se mé měsíční výdaje za volání nějak omezit a hlídat?

Určitě ano. Díky službě FlexiStrop si můžete nastavit maximální výši útraty na zúčtovací období (vždy na celé stokoruny). Tuto službu využijete pokud např. tarif pořizujete dětem.

Se službou Můj Vodafone máte navíc možnost kdykoli zjistit, jak vysoká je vaše aktuální útrata.