Jak je možné, že mi vracíte nižší částku, než jsem zaplatil jako Volací jistinu?

  • Proces vrácení Volací jistiny vždy zahajujeme tím, že částku převedeme do Vyúčtování, takže na zákaznickém účtu vznikne přeplatek.
  • Pokud máte v momentě vrácení jistiny nezaplacené Vyúčtování, je uhrazeno z Volací jistiny a zbytek vám pošleme poštou nebo bankovním převodem, případně ponecháme jako přeplatek a využijeme ho na zaplacení dalšího Vyúčtování.
  • Přes Můj Vodafone si můžete nastavit, jak chcete přeplatek vrátit.