Jak si můžu usnadnit ovládání Vodafone TV?

Sledování Vodafone TV vám mohou zpříjemnit různé zkratky a vychytávky, podívejte se na některé z nich.

  • Nejdůležitějšími tlačítky jsou klávesa domečku (číslo 3), která vyvolá hlavní nabídku, zatočená šipka (číslo 7), která vás vrátí o krok zpět, úplné opuštění nabídky / exit (číslo 8) a směrová tlačítka s potvrzovacím středem (číslo 4 a 5).
  • Pokud použijete vyhledávání přes tlačítko lupy (číslo 6), můžete psát text jako na starých tlačítkových mobilech. Například písmeno C napíšete trojím rychlým stisknutím číslice 2 atp.
  • Při přehrávání pořadů (z minulosti / nahrávky / videotéka) můžete rychle posouvat přehrávaný pořad přes tlačítka umístěná vedle nuly (číslo 14). Dopředu krokujete po 30 sekundách, dozadu pak po 10 sekundách.
  • Pomocí opakovaného stisknutí rychlého přetáčení dopředu/zpět (číslo 13) můžete posouvat přehrávaný pořad, jakmile jste spokojeni, stiskněte OK nebo tlačítko pro přehrávání a pokračujte ve sledování. K dispozici máte celkem 3 stupně rychlosti, záleží, kolikrát rychlé přetáčení zmáčknete. Posouvat se také můžete směrovými klávesami okolo tlačítka OK (číslo 4).
  • Chcete si zapnout titulky nebo změnit jazykovou stopu pořadu? Stačí při přehrávání stisknout OK a v zobrazené nabídce pomocí směrových tlačítek (číslo 4) vybrat volbu Titulky nebo Jazyk. Pokud jsou titulky nebo jiná jazyková stopa k dispozici, budete si je moct vybrat. Tato možnost je dostupná jak pro živé vysílání, tak pro nahrávky nebo zpětné sledování pořadů.
  • Do TV programu se nejrychleji dostanete zeleným tlačítkem (číslo 16). Pro snazší orientaci si můžete vyfiltrovat pouze vybrané TV stanice, na výběr filtru se v prostředí TV programu dostanete stisknutím tlačítka zpět (číslo 7). V tu chvíli se označí nabídka filtrování (ve výchozím stavu "Všechny kanály"), stačí stisknout OK a přes směrová tlačítka a OK (číslo 4 a 5) si vyberete filtr, který chcete použít. Můžete si zobrazit například pouze dětské, zpravodajské, sportovní, filmové TV stanice a další. Toto filtrování funguje jen při prohlížení TV programu.
  • V rámci TV programu se můžete rychle posouvat o 24 hodin dopředu / dozadu přes tlačítka rychlého přetáčení (číslo 13). Díky tlačítku P+ nebo P- (číslo 9) zase posunete zobrazený seznam programů o celou stránku nahoru nebo dolů.
  • Potřebujete se rychle dostat ke svým nahrávkám? Jednoduše stiskněte červené tlačítko.
  • Pokud využíváte kabelové TV vysílání (DVB-C - do set-top boxu máte zapojený i koaxiální kabel), můžete při živém vysílání stisknutím modrého tlačítka vyvolat teletext (pokud ho TV stanice podporuje).
Dálkové ovládání k Vodafone TV