Jak ve Vodafone TV funguje nahrávání pořadů?

 • Každý zákazník Vodafone TV má automaticky k dispozici funkci nahrávání pořadů.
 • Pro své nahrávky máte virtuální prostor o velikosti 100 hodin.
 • Platnost nahrávek je 90 dní, po uplynutí této doby se nahrávka automaticky smaže.
 • Své nahrávky si můžete přehrát jak v set-top boxu pomocí červeného tlačítka, tak také v jakémkoliv zařízení, kde se přihlašujete ke svému Vodafone TV účtu.
 • Nahrávat můžete jakýkoliv právě vysílaný pořad nebo pořady, které ještě odvysílané nebyly. Pokud jste si některý pořad nestihli nahrát, zpětně si ho nenahrajete, můžete se na něj ale podívat v rámci zpětného zhlédnutí, a to do 7 dní po jeho odvysílání.

Jak označím pořad, který chci nahrávat?

 • V set-top boxu - nahrávku můžete nastavit přes hledání nebo TV program. Stiskněte na dálkovém ovládání zelené tlačítko, pomocí šipek najděte pořad, který chcete nahrát a stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko R v červeném kolečku. Pokud jde o jednou vysílaný pořad, změní se u názvu pořadu symbol R v přerušovaném kruhu na R v celistvém kruhu a v pravém horním rohu uvidíte informaci o naplánovaném nahrávání. Kdyby šlo o seriál, zobrazí se 2 překryté kruhy s písmenem R, které značí nahrávání celého seriálu. Opakovaným stisknutím tlačítka R v červeném kolečku pak nahrávání změníte ze seriálu na konkrétní díl nebo ho zcela zrušíte. Nahrávku také můžete zadat tak, že po výběru pořadu stisknete OK a nahrávání zadáte přes zobrazenou nabídku, která se objeví u podrobností o pořadu.
 • V mobilní aplikaci - v části Televizní program najděte pořad, který chcete nahrávat, klikněte na jeho název a zmáčkněte ikonu R v kruhu. Můžete také znovu kliknout na název pořadu a na stránce s podrobnostmi najdete nabídku pro nahrávání konkrétního dílu nebo celého seriálu, pokud jde o opakovaně vysílaný pořad.
 • Přes webový přehrávač - v části Sledovat TV vyberte TV stanici (klikněte na právě vysílaný pořad) a na následující stránce si v TV programu vyberte, který pořad chcete nahrávat. Po kliknutí na jeho název najdete nabídku pro nahrávání konkrétního dílu nebo celého seriálu, pokud jde o opakovaně vysílaný pořad.
 • V aplikaci pro chytré TV - pomocí dálkového ovládání k vaší televizi (směrových šipek, potvrzovacího tlačítka nebo tlačítka zpět) si v hlavní nabídce aplikace vyberte TV program. Najděte vybraný pořad, stiskněte potvrzovací tlačítko a z nabídky si vyberte možnost nahrávat.

Kde najdu své nahrávky a jak je můžu smazat, pokud jsem už pořad viděl?

 • V set-top boxu - stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání nebo přejděte do hlavní nabídky (tlačítko s ikonou domečku) a v části Moje TV sjeďte šipkami dolů, dokud neuvidíte sekci Nahrávky. U Vodafone TV 3 boxu stiskněte domeček na dálkovém ovládání a pomocí šipek a tlačítka OK zvolte Moje TV a pak Nahrávky. Zobrazí se vám nahrané pořady, pokud kliknete na název pořadu, můžete si ho přehrát a v zobrazené nabídce najdete i možnost smazání nahrávky.
 • V mobilní aplikaci - v části Moje TV uvidíte své nahrávky v sekci Nahrávky. Po kliknutí na vybraný pořad si ho můžete přehrát nebo ho z nahrávek zcela smazat.
 • Přes webový přehrávač - v části Moje TV uvidíte sekci Nahrávky. Po kliknutí na vybraný pořad si ho můžete přehrát nebo ho z nahrávek zcela smazat.
 • V aplikaci pro chytré TV - pomocí dálkového ovládání k vaší televizi (směrových šipek, potvrzovacího tlačítka nebo tlačítka zpět) si v hlavní nabídce aplikace vyberte Moje TV. Sjeďte šipkami dolů, dokud neuvidíte sekci Nahrávky. Zobrazí se vám nahrané pořady, pokud kliknete na název pořadu, můžete si ho přehrát a v zobrazené nabídce najdete i možnost smazání nahrávky.

TIP: Chcete si nahrávku pustit s jinou jazykovou stopou nebo zapnout titulky? Pokud je další jazyková stopa dostupná, stačí během přehrávání na set-top boxu stisknout u dálkového ovládání tlačítko OK a z nabídky vybrat Jazyk nebo Titulky pro výběr jiného znění nebo zapnutí titulků. Ve webovém přehrávači a mobilní aplikaci změníte jazykovou stopu přes ikonu bubliny, titulky pak přes ikonu s písmenem S. Výběr jazyka nebo titulků se vám zobrazí jen v případě, že je změna možná.

Kde najdu naplánované nahrávky a jak můžu plánované nahrávání zrušit?

 • V set-top boxu - přejděte do sekce Nahrávky podle návodu výše a pomocí šipek označte nahoře na obrazovce název filtru "Vše" a přes OK a šipky vyberte filtr Plánované nahrávky. Zobrazí se vám pořady, které máte zadané v nahrávání, ale ještě k jejich nahrání nedošlo. Pokud kliknete na vybraný pořad, ukáží se vám podrobnosti s možností zrušení plánovaného nahrávání.
 • V mobilní aplikaci - v části Moje TV uvidíte plánované nahrávky v sekci Nahrávky. Po kliknutí na vybraný pořad u něj najdete informaci, kdy se bude nahrávat a možnost zrušení nahrávání.
 • Přes webový přehrávač - v části Moje TV uvidíte sekci Naplánované nahrávky, kde u pořadu vidíte čas jeho nahrávání a po kliknutí na jeho název můžete nahrávání zrušit.
 • V aplikaci pro chytré TV - pomocí dálkového ovládání k vaší televizi (směrových šipek, potvrzovacího tlačítka nebo tlačítka zpět) si v hlavní nabídce aplikace vyberte Moje TV. Sjeďte šipkami dolů, dokud neuvidíte sekci Nahrávky. Zde najdete nejen nahrané pořady, ale i ty, které se teprve nahrávat budou. Po kliknutí na takový pořad můžete nahrávání zrušit.

Mohlo by se vám hodit:

Co znamenají ikony v TV programu, které se týkají nahrávání?

 • Písmeno R v přerušovaném kruhu - pořad je možné zadat k nahrávání.
 • Písmeno R v celistvém kruhu - nahrávání pořadu je naplánované a po jeho odvysílání vám ho uložíme do nahrávek.
 • Dva překrývající se kruhy s písmenem R - máte nastavené nahrávání celého seriálu (všech dílů pořadu).

K čemu slouží funkce "Nastavit ochranu nahrávky"?

Ve svém set-top boxu můžete v sekci Nahrávky u vybrané nahrávky nastavit její ochranu (kliknete na název nahraného pořadu a v zobrazené nabídce si vyberete nastavení ochrany nahrávky). Tato funkce zajistí to, že kdybyste vyčerpali celý prostor, který pro nahrávky máte, nahrávku automaticky nesmažeme. V případě zaplnění celého prostoru pro nahrávání totiž nejstarší nahrávky automaticky smažeme, aby byl prostor pro nahrávání nových. Pozor však na to, že každá nahrávka má platnost maximálně 90 dnů a platí to i pro nahrávky, které označíte jako chráněné.

Kde můžu zjistit, kolik místa zabírají mé nahrávky?

Ve svém set-top boxu jděte do Hlavní nabídky (tlačítko s ikonou domečku) - Nastavení (ikona ozubeného kolečka) - Nastavení obsahu - Nahrávky v cloudu. Zde najdete aktuální využití vašeho virtuálního prostoru pro osobní nahrávky.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone