Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Své kontakty můžete uložit v adresáři tabletu. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat účet Google v tabletu.

1. V menu najděte „ikonu Kontakty“:

 • Stiskněte ikonu Kontakty.

2. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte VŠECHNY KONTAKTY.
 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

3. Vyberte adresář:

Pokud vyberete Tablet, bude kontakt vytvořen v adresáři tabletu.
Pokud vyberete SIM, bude kontakt vytvořen na SIM kartě.
Pokud vyberete e-mailový účet, bude kontakt připojen k tomuto účtu, ale zobrazí se také v tabletu.
 • Stiskněte seznam možností nad „Jméno“.
 • Stiskněte Tablet.

4. Zadejte jméno:

 • Stiskněte Jméno a zadejte požadované jméno.

5. Zadejte telefonní číslo:

 • Stiskněte Telefon a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte seznam možností vedle telefonního čísla.
 • Vyberte požadovaný typ čísla.

6. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mail a zadejte e-mailovou adresu.
 • Stiskněte seznam možností vedle e-mailové adresy.
 • Vyberte požadovaný typ e-mailu.

7. Přidejte fotografii:

 • Stiskněte ikonu Přidat fotografii kontaktu.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte Vyfotit.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv, stiskněte ikonu Foto a motiv vyfotografujte.
 • Stiskněte ikonu Přijmout.
 • Existující fotografii přidáte následovně:
 • Stiskněte Vybrat fotku.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte ULOŽIT.

8. Uložte kontakt:

 • Stiskněte ikonu Přijmout.

9. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.